Online archiv

V online archivu můžete uchovávat všechny elektronicky připravené dokumenty: faktury, výkazy, smlouvy nebo dokumenty s jinými informacemi. V online archivu můžete zobrazit každý dokument samostatně nebo získat seznam dokumentů a zobrazit jakýkoliv dokument, který obsahuje. Můžete se zákazníkem o těchto dokumentech diskutovat, vytisknout je nebo mu je zaslat e-mailem.

Ve srovnání s tradičním archivem papírových dokumentů nebo elektronickými údaji bez fotografie mají elektronické dokumenty v online archivu mnoho výhod:

  • rychlost: dokumenty v online archivu jsou k dispozici ještě předtím, než je obdrží příjemci Společnosti;
  • soulad: dokumenty v online archivu vypadají stejně jako papírové nebo elektronické dokumenty, což usnadňuje práci zákaznického servisu s příjemci služeb; 
  • pohodlné vyhledávání: dokumenty v online archivu můžete vyhledávat podle jednoho nebo více parametrů, rychle je najít a zobrazit; 
  • doba uchování: elektronické dokumenty v online archivu můžete uchovávat neomezeně dlouhou dobu;
  • úspornost: uchování, vyhledávání a používání online archivu v každodenním životě dává podniku perfektní příležitost ušetřit peníze za prostor nutný k uložení papírových dokumentů a také za mzdy zaměstnanců archivu, a zároveň radikálně zvyšuje efektivitu.