Digitalizace dokumentů

Společnost Fitek nabízí svým klientům řadu služeb, mezi které patří skenování, digitalizace a elektronická a fyzická archivaci různých dokumentů. Naše řešení zajišťují digitální konverzi velkých archivů papírových dokumentů, rozeznání tištěného a ručně psaného textu, shrnutí výsledků dotazníku do elektronické podoby a bezpečný přístup k elektronickým dokumentům uloženým na našich serverech.

Společnost Fitek nabízí následující řešení:

  • rychlou a důvěrnou digitalizaci všech papírových dokumentů pomocí naskenování;
  • archivaci a uchování naskenovaných dokumentů v e-archivu; 
  • pohodlný přístup a vyhledávání dokumentů v e-archivu; 
  • archivaci a bezpečné uchování originálních dokumentů v moderních archivech na vysoké úrovni u partnerů, se kterými spolupracujeme;
  • důvěrnou likvidaci neaktuálních dokumentů ve spolupráci s certifikovanou společností na likvidaci dokumentů.

Zajišťujeme digitalizaci dokumentů pomocí velkokapacitních skenerů, softwaru od licencovaných lídrů v oboru a obecných osvědčených postupů digitalizace archivů. Zařazujeme automatické rozpoznávání a víceúrovňovou kontrolu, postup řízení kvality, podrobné popisy a návody k práci, požadovanou způsobilosti a zdvojení rezervní kapacity.

Prostory společnosti Fitek mají všechna potřebná bezpečnostní řešení: kamerový systém a výstražný systém, samostatný přístup do prostor a k počítačům s oprávněním, registraci všech typů přístupů, bezpečné oddělení interního toku dat, oddělení práce.

Výhody:

  • přechod na elektronické dokumenty a používání systému archivace může zvýšit produktivitu práce 25x až 50x; přechod na elektronické dokumenty a zavedení systému archivace může snížit náklady na uchování dokumentů až 80x (!);
  • kompletní řízení toku dokumentů;
  • rychlost zpracování digitálních dokumentů se zvýší minimálně o 40% a kvalita údajů o 99,6 %;
  • rozlučte se s papírovými dokumenty, které se neustále ztrácejí na policích ve vaší kanceláři. Zaměstnanci ušetří až 30% pracovní doby strávení hledáním složek;
  • používání elektronických dokumentů a systému archivace snižuje dobu zpracování dokumentů o více než 75 %.